CTLl Gwirfoddol CSF

Daeth yr ymgynghoriad i ben ar 5 Ionawr 2024. Diolch i bawb sydd wedi cymryd rhan a rhoi adborth. Bydd eich adborth yn cael ei ystyried yn ofalus wrth i'r cynllun gael ei ddiweddaru i ymateb i sylwadau cyn iddo gael ei gwblhau.

Os hoffech gysylltu ag aelod o dîm y prosiect, e-bostiwch MCCLocalTransportPlan@arup.com

MCC Voluntary LTP

The consultation closed on 5 January 2024. Thank you to everyone who has participated and provided feedback. Your feedback will be carefully considered as the plan is updated to respond to comments before it is finalised.

If you would like to contact a member of the project team, please email MCCLocalTransportPlan@arup.com